Terminskort VT 2021

Köp
  • 2 500,00 kr

Ett terminskort för dig som vill yoga mycket. Gäller för tiden 1 januari - 31 maj 2021 och inkluderar julyoga från 18 december 2020.