2020-11-01 Grundkurs Kundalini

Buy this
  • 900,00 kr

"Kundaliniyoga är en tusenårig tradition som togs till väst av Yogi Bhajan under 60 talet. Det är en dynamisk form av yoga som använder sig av olika kroppsställningar, andningstekniker, fokuseringspunkter, mantran och kroppslås för att balansera kroppen och ge ny energi. Yogi Bhajan beskrev kundaliniyogan som ett verktyg anpassat till vardagsmänniskan och att teknikerna är så kraftfulla så du kan likna det vid att sätta en jetmotor bakom dig själv mot din egen utveckling. Trots att detta så passar den alla oavsett vilka förutsättningar du har.”

”Ett kundalinipass består av fem delar:

In-toning med mantrat: Ong Namo Guru Dev Namo

Själva yogapasset som inom kundaliniyogan kallas kriya

Vila

Meditation

Ut-toning med mantrat: Sat Nam (jag bugar mig för min inre visdom)"

Tid: Söndagar kl 10-11.15 med start den 1 november

Lärare: Carl Carlsson